Spodní stavby

Spodní stavby

Úkolem hydroizolací spodní stavby je zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukcí a dalších prostor podzemních částí budov. K tomu účelu se nejčastěji používají povlakové a tekuté izolace, chránící stavební dílo z vnější strany. Správně navržené a kvalitně provedené izolace jsou pro vodu nepropustné = vodotěsné.

Hydroizolace spodní stavby budov patří v praxi mezi ty z náročnějších úkolů stavební techniky. Do této polohy je především řadí hydroizolační rizika: rizika neúspěchu. Proto je třeba hydroizolacím spodní stavby věnovat odpovídající pozornost.

Při hydroizolaci spodní stavby musí být kladen důraz na preciznost a každý detail, protože jakákoliv chyba bude v budoucnu již neopravitelná

Jana Nováková
O autorovi

Vymýšlím technologická řešení vašich stavebních plánů tak, abych mohl garantovat maximální udržitelnou kvalitu. Zaměřuji se na moderní postupy s využitím nových materiálů a ohledem na životní prostředí.

Kategorie