Ploché střechy

Ploché střechy

Ploché střechy jsou velmi oblíbenou a praktickou variantou u průmyslových objektů, bytových domů, provozoven, výroben, ale uplatnění nachází i u běžných rodinných domů. Rovně řešená střecha zvětšuje užitný prostor interiérů. Neomezuje plochu snižujícím se podhledem. Pokoje v těsné blízkosti střechy je možné běžně vybavit a využívat.

Ověření vodotěsnosti před předáním střechy necháváme provádět externí firmou mimo naši společnosti

Moderní ploché střechy jsou charakterizovány nízkou plošnou hmotností, dovolující snížit náklady na nosné konstrukce a také se vyznačují ekologicky příznivými vlastnostmi a bezpečnou pokládkou. Homogenní střešní plášť zajišťuje vysokou odolnost proti jakémukoliv mechanickému poškození a díky vložkám s vysokou roztažností a pevností v tahu také vysokou pružnost. Správné spádování zabraňuje vzniku nežádoucích usazenin a znečišťování povrchu. Používané materiály jsou ve všech vrstvách konstrukce střechy plně kompatibilní. 

Jana Nováková
O autorovi

Vymýšlím technologická řešení vašich stavebních plánů tak, abych mohl garantovat maximální udržitelnou kvalitu. Zaměřuji se na moderní postupy s využitím nových materiálů a ohledem na životní prostředí.

Kategorie